Léčitelé, šarlatáni a jiná verbež

pondělí 11. listopad 2013 08:03

Tonoucí se stébla naděje chytá

Jsou léčitelé šarlatáni? Dokážou pomoct nemocnému? Možná jde pouze o nový a poměrně výhodný druh byznysu. Obchodu s lidskými zdroji. Kšeftu, který tak bohulibě sype, že málokdo odolá pokušení -v tomto případě je legislativa shovívavá, takže k tomu, aby měl člověk na domě štítek s nápisem LÉČITEL, není zapotřebí mnoha úkonů.  Třeba se mezi nimi, slovutnými znalci a věhlasnými vědmami, najde pár zdatných mystiků, kteří jakési schopnosti mají. Každá schopnost, každá metoda a každé učení mají své limity. Ty se zase odrážejí v povahách lidí, neboli každému sedí něco jiného. A ještě jinak: Jednomu to pomůže, druhému ublíží. Zpátky ke schopnostem. Pokud jsou v médiu každého jednotlivce zastoupeny, je jich v našich končinách ještě méně než šafránu. A přesto: Trend posledních let je, že se lidé upínají k alternativám, esoterice a mystičnu s nadějí, že spasí jejich životy.

Napínání strun

Určitě lze pochopit, že pokud člověk vážně onemocní a tradiční medicína, ta západní, selže, nezbývá, než zkusit jiné zdroje uzdravení. Zavře-li se hladina, možnosti léčby dojdou, a když doktor řekne, že je mu líto, tak každý, kdo má vůli žít, hledá jinde. Léčitelé…proč ne, ale s jasně nastavenými pravidly. Ať mají povinně své kartotéky, dané ze zákona, jako evidenci pacientů, ať vydávají léčitelské potvrzení o provedení konkrétního úkonu, mnohdy zázraku, jehož účinek má bohužel až příliš často trvání pověstného socialistického produktu, který se jmenoval šumák. Ti zvláštními schopnostmi obdaření pánové a dámy si totiž zahrávají s nepřízní drsného kalibru ve formě rakoviny, psychóz, mění prožívání života a vztahů, odblokovávají čakry, zkoumají auru. To vše za tučné obnosy. Zahrávají si s tím nejcennějším, co člověk vlastní -se zdravím. Napínají struny rozháraných duší, které snadno mohou prasknout. Při chvilkovém zamyšlení přece každému musí být jasné, že k léčitelům nechodí lidé, kteří jsou spokojení, zdraví a plní sil. Naopak, hledají u nich spásu ze své nemoci, svého zoufalství a nemohoucnosti. Z toho zase vyplývá, že takoví lidé jsou snadno manipulovatelní a podléhají čarovné moci pseudo-schopností svého mága, nejčastěji ve formě slov na lepší zítřky a zářnou budoucnost, když naneštěstí udělají téměř cokoli, co jim nakáže jejich guru. V jedné knize mouder a citátů jsem kdysi nalezl poučné přísloví, kterým se snažím řídit. Zní: „Než půjdeš požádat o radu, uvědom si, zda jsi při plné síle.“ Jenomže tonoucí se stébla naděje chytá, a tak každý příslib zahnání smrti či choroby je vítán.

Legitimní a sporné

Směrem na západ od nás je alternativní léčba mnohdy chápána jako standardní doplněk léčby klasické, což lze pochopit. Proč se ale někteří léčitelé v České republice staví do role osvícených polobohů, kteří zmáknou cokoli, je mi záhadou. Je dobré přejímat fungující principy, dávno ověřené postupy, které vznikly jinak než výzkumem a učí se na medicíně. Mám tím na mysli, podle mého názoru účinnou, avšak v dobrých rukou provedenou, čínskou medicínu, která je stará téměř dva tisíce let, nebo praktiky celostní medicíny, jejíž provádění u nás bylo nedávno uznáno jako účinný a legitimní postup. Lze podotknout, že i současná psychologie přichází na chuť šamanským praktikám a postupům. A je úplně jedno, že si je nazve po zápaďácku, po svém, s ohledem na vlastní nabubřelost, ješitnost a trvání na odborném, ba vědeckém názvosloví. Západní medicína určitě není dokonalým produktem, i když se v některých disciplínách rapidně zlepšuje její úroveň s ohledem na technologie a výsledky. Mám tím na mysli samozřejmě chirurgii. Na druhé straně nevěřím v absolutní účinnost žádné metody, což mám zase potvrzené tím, že ani tradiční západní medicína není všelékem. Otázka tedy zní: Proč vůbec lidé vyhledávají praktiky alternativní léčby? Odpověď může být následující: Tam, kde selhávají tradiční postupy, přichází na řadu jiný přístup, alternativa. Pokud se tak stane, je přinejmenším nutné být ostražitý, protože těch, kteří ovládají alternativní léčbu, je hrstka. Ta by měla být velebena a rozdávat svůj um dále. Bohužel jsou ti, co umí, a ti, kteří předstírají, že dokážou, vnímáni jako jeden celek pod souhrnným názvem léčitelé. Valná většina břídilů proto vytváří špatný obraz těm nemnoha lidem, kteří jsou schopni, byť do určité míry, pomoci. A co je pověstná určitá míra? Je v ní obsažena soudnost a reálný náhled na vlastní schopnosti, aby léčitel dovedl říci: „Tohle je nad mé síly,“ což se cení více, než vlévání prázdné naděje do mysli.

Tradiční versus alternativní

Docela mi vadí, jak jeden tábor plísní ten druhý, místo toho, aby hledaly spolupráci ve větší a pro obě strany únosné míře. Tradiční medicína se ve valné většině doslova vysmívá odlišným způsobům uzdravení, pokud nejsou zastoupeny v portfoliu jejich nabídky, možností a schopností. (Pokud lékař zastává odlišné přístupy k léčbě, s kolegy o nich příliš často a nahlas mluvit nebude). Druhý tábor k tomu, s ohledem na ezo-podvodníky, často zavdává důvod  nesmyslnými postupy, mnohdy i chabými výsledky, které jsou k pousmání, s ohledem na člověka, pacienta, spíš tragické. V případě, že se někoho podaří vyléčit, ať už to má na svědomí léčitel či víra, protože věř a víra tvá tě uzdraví, lékař, třeba onkolog, jen nechápavě pokyvuje hlavou.

Léčba prospěšná a léčba škodlivá

Nyní rád předložím pár příkladů, které budou hovořit samy za sebe. Kamarád měl před léty bolestivý pásový opar na vnější straně pravého předloktí. Dlouhou dobu vsázel na jistotu bílých plášťů. Lékaři si ho pinkali z oddělení na oddělení. Nepomáhalo nic. Jednoho dne mu došla trpělivost a zašel na doporučení za čínským lékařem, aby podstoupil léčbu jiného druhu, protože už měl dost různých kortikoidních mastí, jež neúčinkovaly. Zhruba po měsíci a půl se uzdravil a léčbu si nemohl vynachválit, protože v daném případě klasické postupy naprosto selhaly. Číňan byl starý muž, měl velkou praxi a léčení se v jeho rodině předávalo po generace. Byl tedy odborníkem na určité druhy potíží, což nelze popřít, protože jsem na vlastní oči viděl stav před léčbou a po ní. Následující řádky se udály u jednoho egem přesyceného machra, který známému člověku sliboval hory doly, zázraky nevídané pro vyléčení psychózy. Dotyčný člověk stále působí ve svém rajonu a má slušný počet zbloudilých duší, které se nechávají dobrovolně sdírat o peníze, a to, že jim tento lži prorok spíše škodí, nevidí. Po jeho humpoláckém zákroku, kdy pracoval s člověkem, který měl být spíše na psychiatrii, si dotyčný člověk málem vzal život, protože léčitel vůbec nepochopil, koho má před sebou. Respektive jenom nevěděl, jak má komunikovat s nemocným, protože to nepoznal, a tak do něj dul snůšky nesmyslů, jak se má překonat a že je zdravý. Po pár hodinách účinné kúry byl pacient vypuštěn do světa, kde se pokusil si vzít život. Rodina muže zachránila, protože šlo spíše o demonstrativní pokus. Ten na čas skončil v nemocnici. Zachránci muže si došlápli na léčitele, který se však k ničemu neměl, málem vše popřel a ještě je obviňoval, že mají svoji vinu. Kdyby měl takový léčitel kartotéku a vydával potvrzení o příslušných úkonech, přišel by třeba o licenci a soud by ho potrestal. Se současnou legislativou pán léčí dále a mě jen děsí, kolik lidí má na svědomí.

Alternativní léčba je v našich končinách stále spíše krokem do neznáma, proto by každý, kdo léčitele navštíví, měl vyžadovat minimálně pár slov o jeho znalostech, praxi a zkušenostech. Ještě lépe: Trvat na vystavení potvrzení o konkrétním zásahu. Jinak řečeno nespoléhat se pouze na slepou důvěru a nechal se obloudit snůškou pitomostí a neúčelných keců. 

Jan Odstrčil

Jan Odstrčil

Jan Odstrčil

Tematicky se vyhraňovat prozatím úplně nehodlám. V sekci s mým příjmením najdete občas politická sdělení, jindy kulturní postřehy. Věci vážnější i k pousmání, napsané formou glosy, zamyšlení, úvahy, komentáře nebo podobného útvaru.

Okolní dění mi není lhostejné, a proto jsem se rozhodl, že si založím svůj profil, ve snaze přiblížit svůj pohled ostatním čtenářům.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora